Meie koolist

Olulisemad dokumendid


 Jõhvi Spordikooli isikuandmete töötlemise põhimõtted

Jõhvi Spordikool kui kohaliku omavalitsuse hallatav asutuse tegevus on avalik. Avaldame asutuse veebilehel informatsiooni meie tegevuse ja pakutavate teenuste kohta.
Jõhvi Spordikooli (edaspidi asutus) dokumentidega saab tutvuda teabenõude esitamisel.
Spordikooli tegevusega kaasneb asutusele isikuandmete kogunemine nii Teie kui Teie laste kohta (nimed, isikukoodid, aadressid, elukohad, telefoninumbrid jne), sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet.
Sellistele isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Lisaks tagab asutus oma sisemise töökorraldusega, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks. Isikuandmete kaitseks ja õiguspäraseks töötlemiseks on asutus kasutusele võtnud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed.

Jõhvi Spordikooli isikuandmete töötlemise põhimõtted on kinnitatud direktori 11.aprilli 2022 käskkirjaga nr 1-2/58

Jõhvi Spordikooli töökorralduse reeglid

Jõhvi Spordikooli põhimäärus

Jõhvi Spordikooli arengukava

Jõhvi Spordikooli arengukava 2023–2027 kinnitamine

Direktori käskkirjad

Jõhvi Spordikooli töökorralduse reeglite kinnitamine

Jõhvi Spordikooli töökorraldusest seoses Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga

Eriolukorra piirangute leevendamisest Jõhvi Spordikoolis

Jõhvi Spordikooli õppetöökorraldusest pärast 15. maid 2020

Jõhvi Spordikooli isikuandmete töötlemise põhimõtted

 

 Jõhvi Spordikooli isikuandmete töötlemise põhimõtted

Jõhvi Spordikool kui kohaliku omavalitsuse hallatav asutuse tegevus on avalik. Avaldame asutuse veebilehel informatsiooni meie tegevuse ja pakutavate teenuste kohta.
Jõhvi Spordikooli (edaspidi asutus) dokumentidega saab tutvuda teabenõude esitamisel.
Spordikooli tegevusega kaasneb asutusele isikuandmete kogunemine nii Teie kui Teie laste kohta (nimed, isikukoodid, aadressid, elukohad, telefoninumbrid jne), sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet.
Sellistele isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Lisaks tagab asutus oma sisemise töökorraldusega, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks. Isikuandmete kaitseks ja õiguspäraseks töötlemiseks on asutus kasutusele võtnud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed.