Vastuvõtt

Soodustused õppetasu maksmisel


Lapsevanem võib taotleda õppetasu maksmisest vabastamist või õppetasu vähendamist.

Vabastatakse õppetasust juhul, kui perel on toimetulekuraskused.


Õppetasu vähendatakse 50% võrra juhul, kui:

  • perel on kolm või enam kuni 19-aastast last ja/või üldhariduskooli õpilast;
  • spordikooli õpilane saavutas  I, II või III koha  Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;

Vabastuse saamiseks lapsevanem pöördub Jõhvi Spordikooli direktori poole ning esitab vastavasisulise avalduse.

Õppetasude määra vähendamise periood on jooksva õppeaasta kahe perioodi kaupa (perioodid september–detsember, jaanuar–mai).

Erandjuhtudel, kui soodustuse saamise õigus tekib perioodi keskel, loetakse õppetasu vähendamise arvestuse alguseks huvikooli direktori avalduse esitamisele järgnev kuu.

Alus: Õppetasust vabastamise või soodustuste andmise, arvestuse ja tasumise kord Jõhvi valla huvikoolides

Lapsevanem võib taotleda õppetasu maksmisest vabastamist või õppetasu vähendamist.

Vabastatakse õppetasust juhul, kui perel on toimetulekuraskused.


Õppetasu vähendatakse 50% võrra juhul, kui:

  • perel on kolm või enam kuni 19-aastast last ja/või üldhariduskooli õpilast;
  • spordikooli õpilane saavutas  I, II või III koha  Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;

Vabastuse saamiseks lapsevanem pöördub Jõhvi Spordikooli direktori poole ning esitab vastavasisulise avalduse.

Õppetasude määra vähendamise periood on jooksva õppeaasta kahe perioodi kaupa (perioodid september–detsember, jaanuar–mai).

Erandjuhtudel, kui soodustuse saamise õigus tekib perioodi keskel, loetakse õppetasu vähendamise arvestuse alguseks huvikooli direktori avalduse esitamisele järgnev kuu.

Alus: Õppetasust vabastamise või soodustuste andmise, arvestuse ja tasumise kord Jõhvi valla huvikoolides