Meie koolist

Kooli õppenõukogu


Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustööga seotud kooli töötajad. 

Õppenõukogu:
1) arutab ja otsustab õppe- ja treeningtöö arendamisega seotud küsimusi, õppe- ja treeningtöö eesmärke ning nendest tulenevaid ülesandeid;
2) analüüsib õppe- ja treeningtööd, annab hinnangu selle tulemustele;
3) valib huvikooli töötajate esindaja hoolekogusse;
4) arutab ja otsustab õppekorralduse, kodukorra, töösisekorra, asjaajamise ja muid töökorralduse küsimusi;
5) teeb õppekavade muutmise ja sulgemise ning uute õppekavade lisamise ettepanekuid;
6) osaleb spordikooli arengukava ja kodukorra väljatöötamises.

2019/2020 õppeaasta õppenõukogu koosolekute ajad  on:

Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustööga seotud kooli töötajad. 

Õppenõukogu:
1) arutab ja otsustab õppe- ja treeningtöö arendamisega seotud küsimusi, õppe- ja treeningtöö eesmärke ning nendest tulenevaid ülesandeid;
2) analüüsib õppe- ja treeningtööd, annab hinnangu selle tulemustele;
3) valib huvikooli töötajate esindaja hoolekogusse;
4) arutab ja otsustab õppekorralduse, kodukorra, töösisekorra, asjaajamise ja muid töökorralduse küsimusi;
5) teeb õppekavade muutmise ja sulgemise ning uute õppekavade lisamise ettepanekuid;
6) osaleb spordikooli arengukava ja kodukorra väljatöötamises.

2019/2020 õppeaasta õppenõukogu koosolekute ajad  on: