Meie koolist

Kooli hoolekogu


Jõhvi Spordikooli hoolekogu 

1) teeb Jõhvi Vallavalitsusele järelevalve teostamise ettepaneku;
2) kuulab ära spordikooli direktori aruande tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle omapoolse hinnanguga Jõhvi vallavalitsusele;
3) kuulab ära direktori kava eelarve planeerimise kohta eelarveaastal ning edastab selle omapoolse hinnanguga Jõhvi vallavalitsusele;
4) teeb õppekava ja õppekorralduse ning põhimääruse muutmise ettepanekuid;
5) osaleb spordikooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamiseks esitamist oma arvamuse.

Jõhvi Spordikooli hoolekogu juhindub oma töös Jõhvi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude moodustamise,- ja töökorrast.

2019/2020 õppeaasta hoolekogu koosseis:

Arthur Seppern Jõhvi Vallavolikogu esindaja
Andrei Raudanen toetava organisatsiooni esindaja
Jevgeni Fedorenko lastevanemate esindaja
Uljana Zaidentsal lastevanemate esindaja
Savva Novikov spordikooli õpilaste esindaja
Viktor Predbannikov spordikooli töötajate esindaja

Hoolekogu liikmete e-mailide aadressid on toodud KONTAKTi all

Alus:
1. Jõhvi Vallavalitsuse 10. märtsi 2020 korralduse nr 1971
2. Jõhvi Vallavalitsuse 22. juuli 2020 korralduse nr 2269

Jõhvi Spordikooli hoolekogu 

1) teeb Jõhvi Vallavalitsusele järelevalve teostamise ettepaneku;
2) kuulab ära spordikooli direktori aruande tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle omapoolse hinnanguga Jõhvi vallavalitsusele;
3) kuulab ära direktori kava eelarve planeerimise kohta eelarveaastal ning edastab selle omapoolse hinnanguga Jõhvi vallavalitsusele;
4) teeb õppekava ja õppekorralduse ning põhimääruse muutmise ettepanekuid;
5) osaleb spordikooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamiseks esitamist oma arvamuse.

Jõhvi Spordikooli hoolekogu juhindub oma töös Jõhvi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude moodustamise,- ja töökorrast.

2019/2020 õppeaasta hoolekogu koosseis:

Hoolekogu liikmete e-mailide aadressid on toodud KONTAKTi all

Alus:
1. Jõhvi Vallavalitsuse 10. märtsi 2020 korralduse nr 1971
2. Jõhvi Vallavalitsuse 22. juuli 2020 korralduse nr 2269

Arthur Seppern Jõhvi Vallavolikogu esindaja
Andrei Raudanen toetava organisatsiooni esindaja
Jevgeni Fedorenko lastevanemate esindaja
Uljana Zaidentsal lastevanemate esindaja
Savva Novikov spordikooli õpilaste esindaja
Viktor Predbannikov spordikooli töötajate esindaja