Meie koolist

Kooli hoolekogu


Jõhvi Spordikooli hoolekogu 

1) teeb Jõhvi Vallavalitsusele järelevalve teostamise ettepaneku;
2) kuulab ära spordikooli direktori aruande tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle omapoolse hinnanguga Jõhvi vallavalitsusele;
3) kuulab ära direktori kava eelarve planeerimise kohta eelarveaastal ning edastab selle omapoolse hinnanguga Jõhvi vallavalitsusele;
4) teeb õppekava ja õppekorralduse ning põhimääruse muutmise ettepanekuid;
5) osaleb spordikooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamiseks esitamist oma arvamuse.

Jõhvi Spordikooli hoolekogu juhindub oma töös Jõhvi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude moodustamise,- ja töökorrast.

2023/2024 õppeaasta hoolekogu koosseis:

Maria Laanemäe Jõhvi Vallavalitsuse esindaja
Timo Muttanen Jõhvi Vallavolikogu esindaja
Käthlyn Lizdenis lastevanemate esindaja
Jevgeni Fedorenko lastevanemate esindaja
Avo Sambla õppenõukogu esindaja
Triinu Valdmaa õpilaste esindaja
Viktor Predbannikov õppenõukogu esindaja

Hoolekogu liikmete e-mailide aadressid on toodud KONTAKTi all

Alus:
1. Jõhvi Vallavalitsuse 10. märtsi 2020 korralduse nr 1971
2. Jõhvi Vallavalitsuse 04.november 2020 korralduse nr 2548
3. Jõhvi Vallavolikogu 02.detsember 2021 otsuse nr 22
4. Jõhvi Vallavalitsuse 06.detsember 2022 korraldus nr 953

Hoolekogu protokoll:
Jõhvi Spordikooli hoolekogu koosoleku protokoll 04.05.2021
Jõhvi Spordikooli hoolekogu koosoleku protokoll 20.04.2023
Jõhvi Spordikooli hoolekogu koosoleku protokoll 25.04.2023

Jõhvi Spordikooli hoolekogu koosoleku protokoll 28.02.2024

Jõhvi Spordikooli hoolekogu 

1) teeb Jõhvi Vallavalitsusele järelevalve teostamise ettepaneku;
2) kuulab ära spordikooli direktori aruande tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle omapoolse hinnanguga Jõhvi vallavalitsusele;
3) kuulab ära direktori kava eelarve planeerimise kohta eelarveaastal ning edastab selle omapoolse hinnanguga Jõhvi vallavalitsusele;
4) teeb õppekava ja õppekorralduse ning põhimääruse muutmise ettepanekuid;
5) osaleb spordikooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamiseks esitamist oma arvamuse.

Jõhvi Spordikooli hoolekogu juhindub oma töös Jõhvi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude moodustamise,- ja töökorrast.

2023/2024 õppeaasta hoolekogu koosseis:

Hoolekogu liikmete e-mailide aadressid on toodud KONTAKTi all

Alus:
1. Jõhvi Vallavalitsuse 10. märtsi 2020 korralduse nr 1971
2. Jõhvi Vallavalitsuse 04.november 2020 korralduse nr 2548
3. Jõhvi Vallavolikogu 02.detsember 2021 otsuse nr 22
4. Jõhvi Vallavalitsuse 06.detsember 2022 korraldus nr 953

Hoolekogu protokoll:
Jõhvi Spordikooli hoolekogu koosoleku protokoll 04.05.2021
Jõhvi Spordikooli hoolekogu koosoleku protokoll 20.04.2023
Jõhvi Spordikooli hoolekogu koosoleku protokoll 25.04.2023

Jõhvi Spordikooli hoolekogu koosoleku protokoll 28.02.2024

Maria Laanemäe Jõhvi Vallavalitsuse esindaja
Timo Muttanen Jõhvi Vallavolikogu esindaja
Käthlyn Lizdenis lastevanemate esindaja
Jevgeni Fedorenko lastevanemate esindaja
Avo Sambla õppenõukogu esindaja
Triinu Valdmaa õpilaste esindaja
Viktor Predbannikov õppenõukogu esindaja