Spordialad

Algettevalmistus (e.üldkehaline ettevalmistus ÜKE) UUS ja TASUTA


 Algettevalmistus e. üldkehaline ettevalmistus (ÜKE)

TASUTA algettevalmistus on suunatud 5-8 a. lastele (õppetasu pole!)

Huvi äratamine ja spordiharjumuse kujundamine mitmekülgse sporditegevuse vastu.

Lastele erinevate spordialade tutvustamine, et aidata lapsel leida juba ise lemmikspordiala.

Õppurite tervise tugevdamine ja erinevate kehaliste võimete mitmekülgne arendamine: kiiruse, osavuse, vastupidavuse, koordinatsiooni, painduvuse arendamine

Sporditeoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine iseseisvaks harjutamiseks ja meelepärase spordiala valimiseks järgmises kooliastmes.

Läbi liikumiselusti treeningu- ja distsipliinipõhimõtete omandamine: suudab valida, otsustada ja vastutust kanda, analüüsida ümbritsevat tegelikkust, teha tööd, on valmis koostööks.

Õppeaja kestus

Õppeaeg kestab 1 õppeaasta.

Treeningud toimuvad 2 kuni 4 korda nädalas.

Ühe treeningtunni kestus on 45 minutit.

Õpingute alustamise tingimused

Jõhvi Spordikooli õpilaseks võetakse vastu selleks soovi avaldanud laps tema vanema või seadusliku esindajaga kirjaliku avalduse alusel. Kooli õppekorralduse ja –kavaga saavad soovijad tutvuda enne õpingute algust.

Õppeaasta jooksul läbitakse erinevate spordiala algtutvustus.

 • Võrkpall
 • Suusatamine
 • Ujumine
 • Sulgpall
 • Kergejõustik
 • Korvpall
 • Jalgpall
 • Tennis

Ainekavad ja õpiväljundid

Ühe aasta jooksul läbitakse erinevate spordialade tutvustavaid treeninguid, kus õpetatakse erinevate spordialade tehnikat ja reegleid. Spordialade algõpetuse viib läbi kvalifitseeritud treener. Ainekava eesmärgiks on innustada õpilasi regulaarselt sportima ning abistada valikut tegema läbi valitud spordialade tutvustamise.

Võrkpall;

 • Õpetamismeetodid: Ainekava eesmärgiks on tutvustada võrkpallimängu algteadmisi nagu varustus, reeglid, tehnika. Harjutatakse lihtsamaid tehnilisi elemente nagu ülalt- ja altsööt, altpalling. Samuti pööratakse palju tähelepanu palli viskamisele ja püüdmisele, kasutades õppeprotsessis mitmeid erinevaid mänge. Läbi võistlusliku mängu arendatakse osavust, täpsust, kiirust, koordinatsiooni, reaktsiooni ja üldist otsustamisvõimet.

Suusatamine;

 • Õpetamismeetodid: Arendatakse õpilase kehatunnetust, koordinatsiooni ja vastupidamisvõimet ning läbi erinevate harjutuste tekitatakse lastes julgust ja soovi oma keha erinevalt rakendada. Läbi mitmekülgse mängulise treeningu innustatakse õpilasi regulaarselt sportima. Ainekava eesmärgiks on tekitada huvi suusaspordi vastu ja sisendada julgust spordiala valiku tegemisel edaspidiseks

Ujumine;

 • Õpetamismeetodid: Treeningutel tutvustatakse erinevaid ujumisviise.Mängitakse vees liikumismänge, kasutades selleks mitmeid spordivahendeid. Läbi mitmekülgse mängulise treeningu ja võistlemise arendatakse kehatunnetust, koordinatsiooni, kiiruslike omadusi ja üldist vastupidavust .

Kergejõustik

 • Õpetamismeetodid: Tutvustatakse kergejõustiku põhialasid: kiir-, kestvus-, tõkkejooksu, hüppe-, ja heitealasid. Läbi mitmekülgse mängulise treeningu ja võistlemise arendatakse kehatunnetust, kordinatsiooni, kiiruslike omadusi ja üldist vastupidavust.

Sulgpall

 • Õpetamismeetodid: tutvustatakse sulgpalli varustust ja reegleid. Õpetatakse mängu põhialuseid . Ainekava eesmärgiks on tekitada huvi ja julgust spordiala vastu läbi harjutuste ja võistkondliku mängu(paarismäng).

Korvpall

 • Õpetamismeetodid: tutvustatakse korvpalli varustust ja reegleid. Õpetatakse mängu põhialuseid nagu põrgatamine, söötmine, vise korvile, reageerimine ja orienteerumine märguandele. Ainekava eesmärgiks on tekitada huvi ja julgust spordiala vastu läbi harjutuste ja võistkondliku mängu.

Jalgpall

Õpetamismeetodid: tutvustatakse jalgpalli varustust ja reegleid. Õpetatakse mängu põhialuseid nagu palli kontroll ja valdamine, reageerimine ja orienteerumine märguandele.Harjutatakse üldist tehnikat kaitses ja rünnakul.Kasutatakse 3 vs 3...5 vs 5 mänguskeeme.Läbi võisttlusliku mängu arendatakse kiirust, aeroobset vastupidavust,kordinatsiooni,reaktsiooni ja üldist otsustusvõimet. Ainekava eesmärgiks on tekitada huvi spordiala vastu.


Õpilasi juhendab:

 •  
 •    
  Esmaspäev  

  Teisipäev

   
  Kolmapäev  
  Neljapäev  
  Reede  
  Laupäev  

 

 Algettevalmistus e. üldkehaline ettevalmistus (ÜKE)

TASUTA algettevalmistus on suunatud 5-8 a. lastele (õppetasu pole!)

Huvi äratamine ja spordiharjumuse kujundamine mitmekülgse sporditegevuse vastu.

Lastele erinevate spordialade tutvustamine, et aidata lapsel leida juba ise lemmikspordiala.

Õppurite tervise tugevdamine ja erinevate kehaliste võimete mitmekülgne arendamine: kiiruse, osavuse, vastupidavuse, koordinatsiooni, painduvuse arendamine

Sporditeoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine iseseisvaks harjutamiseks ja meelepärase spordiala valimiseks järgmises kooliastmes.

Läbi liikumiselusti treeningu- ja distsipliinipõhimõtete omandamine: suudab valida, otsustada ja vastutust kanda, analüüsida ümbritsevat tegelikkust, teha tööd, on valmis koostööks.

Õppeaja kestus

Õppeaeg kestab 1 õppeaasta.

Treeningud toimuvad 2 kuni 4 korda nädalas.

Ühe treeningtunni kestus on 45 minutit.

Õpingute alustamise tingimused

Jõhvi Spordikooli õpilaseks võetakse vastu selleks soovi avaldanud laps tema vanema või seadusliku esindajaga kirjaliku avalduse alusel. Kooli õppekorralduse ja –kavaga saavad soovijad tutvuda enne õpingute algust.

Õppeaasta jooksul läbitakse erinevate spordiala algtutvustus.

 • Võrkpall
 • Suusatamine
 • Ujumine
 • Sulgpall
 • Kergejõustik
 • Korvpall
 • Jalgpall
 • Tennis

Ainekavad ja õpiväljundid

Ühe aasta jooksul läbitakse erinevate spordialade tutvustavaid treeninguid, kus õpetatakse erinevate spordialade tehnikat ja reegleid. Spordialade algõpetuse viib läbi kvalifitseeritud treener. Ainekava eesmärgiks on innustada õpilasi regulaarselt sportima ning abistada valikut tegema läbi valitud spordialade tutvustamise.

Võrkpall;

 • Õpetamismeetodid: Ainekava eesmärgiks on tutvustada võrkpallimängu algteadmisi nagu varustus, reeglid, tehnika. Harjutatakse lihtsamaid tehnilisi elemente nagu ülalt- ja altsööt, altpalling. Samuti pööratakse palju tähelepanu palli viskamisele ja püüdmisele, kasutades õppeprotsessis mitmeid erinevaid mänge. Läbi võistlusliku mängu arendatakse osavust, täpsust, kiirust, koordinatsiooni, reaktsiooni ja üldist otsustamisvõimet.

Suusatamine;

 • Õpetamismeetodid: Arendatakse õpilase kehatunnetust, koordinatsiooni ja vastupidamisvõimet ning läbi erinevate harjutuste tekitatakse lastes julgust ja soovi oma keha erinevalt rakendada. Läbi mitmekülgse mängulise treeningu innustatakse õpilasi regulaarselt sportima. Ainekava eesmärgiks on tekitada huvi suusaspordi vastu ja sisendada julgust spordiala valiku tegemisel edaspidiseks

Ujumine;

 • Õpetamismeetodid: Treeningutel tutvustatakse erinevaid ujumisviise.Mängitakse vees liikumismänge, kasutades selleks mitmeid spordivahendeid. Läbi mitmekülgse mängulise treeningu ja võistlemise arendatakse kehatunnetust, koordinatsiooni, kiiruslike omadusi ja üldist vastupidavust .

Kergejõustik

 • Õpetamismeetodid: Tutvustatakse kergejõustiku põhialasid: kiir-, kestvus-, tõkkejooksu, hüppe-, ja heitealasid. Läbi mitmekülgse mängulise treeningu ja võistlemise arendatakse kehatunnetust, kordinatsiooni, kiiruslike omadusi ja üldist vastupidavust.

Sulgpall

 • Õpetamismeetodid: tutvustatakse sulgpalli varustust ja reegleid. Õpetatakse mängu põhialuseid . Ainekava eesmärgiks on tekitada huvi ja julgust spordiala vastu läbi harjutuste ja võistkondliku mängu(paarismäng).

Korvpall

 • Õpetamismeetodid: tutvustatakse korvpalli varustust ja reegleid. Õpetatakse mängu põhialuseid nagu põrgatamine, söötmine, vise korvile, reageerimine ja orienteerumine märguandele. Ainekava eesmärgiks on tekitada huvi ja julgust spordiala vastu läbi harjutuste ja võistkondliku mängu.

Jalgpall

Õpetamismeetodid: tutvustatakse jalgpalli varustust ja reegleid. Õpetatakse mängu põhialuseid nagu palli kontroll ja valdamine, reageerimine ja orienteerumine märguandele.Harjutatakse üldist tehnikat kaitses ja rünnakul.Kasutatakse 3 vs 3...5 vs 5 mänguskeeme.Läbi võisttlusliku mängu arendatakse kiirust, aeroobset vastupidavust,kordinatsiooni,reaktsiooni ja üldist otsustusvõimet. Ainekava eesmärgiks on tekitada huvi spordiala vastu.


Õpilasi juhendab:

 •  

 

   
Esmaspäev  

Teisipäev

 
Kolmapäev  
Neljapäev  
Reede  
Laupäev