Õppimine

Kooli lõpetamine


Spordikooli lõpetajaks loetakse õpilane, kes on spordikoolis treeninud õppe-treeningastmes vähemalt kolm aastat ja täitnud õppekavas kinnitatud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste normatiivid.

Spordikooli lõpetajale väljastatakse lõputunnistus.

Spordikooli õpilaste nimekirjast võib õpilase välja arvata juhul kui:

  • spordikooli õpilane rikub süstemaatiliselt spordikooli põhikirja;
  • spordikooli õpilane rikub süstemaatiliselt spordikooli kodukorda;
  • puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel;
  • õpilase kolme järjestikuse kuu õppemaks on tasumata

Alla 18-aastase õpilase võib spordikoolist välja arvata lapsevanema (hooldaja) soovil, esitades sellekohase kirjaliku avalduse (avalduse vorm on lisatud allpool).
18-aastased ja vanemad noored võivad avalduse esitada ise.

Lahkumisavalduse vorm

Spordikooli lõpetajaks loetakse õpilane, kes on spordikoolis treeninud õppe-treeningastmes vähemalt kolm aastat ja täitnud õppekavas kinnitatud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste normatiivid.

Spordikooli lõpetajale väljastatakse lõputunnistus.

Spordikooli õpilaste nimekirjast võib õpilase välja arvata juhul kui:

  • spordikooli õpilane rikub süstemaatiliselt spordikooli põhikirja;
  • spordikooli õpilane rikub süstemaatiliselt spordikooli kodukorda;
  • puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel;
  • õpilase kolme järjestikuse kuu õppemaks on tasumata

Alla 18-aastase õpilase võib spordikoolist välja arvata lapsevanema (hooldaja) soovil, esitades sellekohase kirjaliku avalduse (avalduse vorm on lisatud allpool).
18-aastased ja vanemad noored võivad avalduse esitada ise.

Lahkumisavalduse vorm