Vastuvõtt

Sisseastumine


Jõhvi Spordikooli õpilasteks võetakse lapsed ja noored lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ning vastuvõtt toimub kooli õppekavas kehtestatud vanusepiire arvestades. Õppekavad on leitavad EHIS-es.

Õpilase vastuvõtt spordikooli, spordikooli lõpetamine ja spordikoolist välja arvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

Alla 18-aastaste õpilaste vastuvõtt spordikooli toimub lapsevanema (hooldaja) kirjaliku spordikooli astumise avalduse alusel (avalduse vorm on lisatud allpool).
18-aastased ja vanemad noored võivad avalduse esitada ise. Sisseastumisavaldusega kohustuslik täita nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Sisseastumisavalduse vorm ÜKE
Sisseastumisavalduse vorm
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks 
Lahkumisavalduse vorm

Sisseastumine  Toila vallas elavatel õpilastel garantiikirjaga. (Toila Vallavolikogu määrus)

Vaba treeningkoha olemasolu kontrollimisel võtke ühendust treeneriga, et teada saada vaba treeningkoha olemasolust ja millises treeninggrupis hakkab laps osalema.

Treenerite kontaktid leiate spordikooli kontaktide lehelt.

 

Jõhvi Spordikooli õpilasteks võetakse lapsed ja noored lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ning vastuvõtt toimub kooli õppekavas kehtestatud vanusepiire arvestades. Õppekavad on leitavad EHIS-es.

Õpilase vastuvõtt spordikooli, spordikooli lõpetamine ja spordikoolist välja arvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

Alla 18-aastaste õpilaste vastuvõtt spordikooli toimub lapsevanema (hooldaja) kirjaliku spordikooli astumise avalduse alusel (avalduse vorm on lisatud allpool).
18-aastased ja vanemad noored võivad avalduse esitada ise. Sisseastumisavaldusega kohustuslik täita nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Sisseastumisavalduse vorm ÜKE
Sisseastumisavalduse vorm
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks 
Lahkumisavalduse vorm

Sisseastumine  Toila vallas elavatel õpilastel garantiikirjaga. (Toila Vallavolikogu määrus)

Vaba treeningkoha olemasolu kontrollimisel võtke ühendust treeneriga, et teada saada vaba treeningkoha olemasolust ja millises treeninggrupis hakkab laps osalema.

Treenerite kontaktid leiate spordikooli kontaktide lehelt.