Vastuvõtt

Õppetasu


Jõhvi Spordikooli õppimine on tasuline (v.a Algettevalmistus e. üldkehaline ettevalmistus (ÜKE) kus õppetasu pole)

Alates 1.01.2024 Jõhvi Spordikooli õppetasu suurus on  13 eurot kuus õpilase kohta.

Alus: Jõhvi Spordikooli õppetasu

Jõhvi spordikoolis õppimise eest makstav koolituskulu (õppetasu näol) lapsevanem võib maha arvata maksustavast tulust tuludeklaratsiooni esitamisel.

Rohkem infot teemal on Maksu-ja Tolliameti kodulehel rubriigis Koolituskulust

Õppetasu arvestamise ja tasumise kord:

(1) õpilasele, kes asub huvikooli õppima enne jooksva kalendrikuu 16. kuupäeva, arvestatakse õppetasu jooksva kuu eest;
õpilasele, kes asub huvikooli õppima peale 15. kuupäeva, arvestatakse õppetasu alates järgmisest kalendrikuust;

(2) õpilasele, kes on väljaarvatud huvikooli nimekirjast, arvestatakse õppetasu jooksva kuu eest olenemata lahkumise kuupäevast;

(3) õpilase haigestumise korral toimub õppetasu ümberarvestus lapsevanema avalduse alusel juhul, kui haigestumise periood kestis vähemalt üks kuu, selle perioodi kohta on esitatud arstitõend ning õpilane ei võtnud osa tundidest antud ajavahemikul;

(4) õppetasu tasumine toimub pangaülekandega vastavalt Jõhvi Vallavalitsuse poolt väljastatud arvele jooksva kuu 25. kuupäevaks.
 

Avaldus: Õppemaksu vabastus tervislikel põhjustel

Jõhvi Spordikooli õppimine on tasuline (v.a Algettevalmistus e. üldkehaline ettevalmistus (ÜKE) kus õppetasu pole)

Alates 1.01.2024 Jõhvi Spordikooli õppetasu suurus on  13 eurot kuus õpilase kohta.

Alus: Jõhvi Spordikooli õppetasu

Jõhvi spordikoolis õppimise eest makstav koolituskulu (õppetasu näol) lapsevanem võib maha arvata maksustavast tulust tuludeklaratsiooni esitamisel.

Rohkem infot teemal on Maksu-ja Tolliameti kodulehel rubriigis Koolituskulust

Õppetasu arvestamise ja tasumise kord:

(1) õpilasele, kes asub huvikooli õppima enne jooksva kalendrikuu 16. kuupäeva, arvestatakse õppetasu jooksva kuu eest;
õpilasele, kes asub huvikooli õppima peale 15. kuupäeva, arvestatakse õppetasu alates järgmisest kalendrikuust;

(2) õpilasele, kes on väljaarvatud huvikooli nimekirjast, arvestatakse õppetasu jooksva kuu eest olenemata lahkumise kuupäevast;

(3) õpilase haigestumise korral toimub õppetasu ümberarvestus lapsevanema avalduse alusel juhul, kui haigestumise periood kestis vähemalt üks kuu, selle perioodi kohta on esitatud arstitõend ning õpilane ei võtnud osa tundidest antud ajavahemikul;

(4) õppetasu tasumine toimub pangaülekandega vastavalt Jõhvi Vallavalitsuse poolt väljastatud arvele jooksva kuu 25. kuupäevaks.
 

Avaldus: Õppemaksu vabastus tervislikel põhjustel