Vastuvõtt

Jõhvi Spordikooli õpe teiste KOVi õpilastele


Jõhvi Spordikooli pidajaks on Jõhvi vald. Jõhvi vallavalitsus igaaastaselt arvutab välja õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse, mis on aluseks KOVide omavahelisteks arveldamiseks.

2024.aasta Jõhvi Spordikooli õppekoha tegevuskulu maksumuseks on 1031 eurot aastas.

Alus: Jõhvi Vallavalitsuse 30.jaanuari 2024 korraldus nr 2189

Rahvastikuregistri andmetel teises kohalikus omavalitsuses elava õppuri vastuvõtmise aluseks on vanema taotlus ning õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse ja Jõhvi valla vahel sõlmitud leping või õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse (edaspidi tegevuskulu) tasumise kohta.

Kui õppuri elukohajargne kohalik omavalitsus ei osale huvikooli tegevuskulude katmisel tasub huvikooli tegevuskulu õppuri vanem.

Jõhvi Spordikooli pidajaks on Jõhvi vald. Jõhvi vallavalitsus igaaastaselt arvutab välja õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse, mis on aluseks KOVide omavahelisteks arveldamiseks.

2024.aasta Jõhvi Spordikooli õppekoha tegevuskulu maksumuseks on 1031 eurot aastas.

Alus: Jõhvi Vallavalitsuse 30.jaanuari 2024 korraldus nr 2189

Rahvastikuregistri andmetel teises kohalikus omavalitsuses elava õppuri vastuvõtmise aluseks on vanema taotlus ning õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse ja Jõhvi valla vahel sõlmitud leping või õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse (edaspidi tegevuskulu) tasumise kohta.

Kui õppuri elukohajargne kohalik omavalitsus ei osale huvikooli tegevuskulude katmisel tasub huvikooli tegevuskulu õppuri vanem.