JÕHVISPORT SPORDIKOOL SPORDIKESKUS

JÕHVI SPORDIKALENDER

      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Autosport: Jõhvi lumerajasõitAlgus:12. veebruar 2012 10:00
Lõpp: 12. veebruar 2012 14:00
Asukoht:Jõhvi tööstuspark
Korraldaja:Vaivara Spordiklubi AMV Racing,

VÕISTLUSJUHEND
Sõiduautode lumerajavõistlus „Jõhvi lumerada 2012“
2012. a Ida-Virumaa Karikavõistluste I etapp
1. VÕISTLUSTE KOHT, AJAKAVA JA KORRALDAJAD
1.1. Võistlus toimub 12. veebruaril 2012 Ida-Virumaal Jõhvi tööstuspargi territooriumil.
Raja pikkus: 1600 m
Raja laius: 4-8 m
Pinnas: lumi, jää
1.2. Ajakava
1.2.1. Esmaspäeval, 6. veebruaril 2012 avaldatakse võistlusjuhend;
1.2.2. Esmaspäeval, 6. Veebruaril 2012 algab osavõtjate eelregistreerimine;
1.2.3. laupäeval, 11. veebruaril 2012 kell 12.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine;
1.2.4. Pühapäeval, 12. veebruaril 2012
 08.00 – 09.30 võistlejate mandaat ja täiendav registreerimine
 08.30 – 09.45 rajaga tutvumine, rehvide kontroll
 10.00 Võistlussõitude algus
 14.00 (orienteeruvalt) autasustamine ja võistluste lõpetamine.
1.2.5. Võistluse täpne ajakava, stardijärjekord ja info avaldatakse võistluse ametlikul
teadetetahvlil (ATT) hooldealas.
1.3. Eelregistreerimine www.amvracing.ee.
1.4. Võistluse korraldajad: MTÜ AMV Racing.
1.4.1. Võistluste juht: Reeno Kullamä, tel 507 1113
1.4.2. Võistluste sekretär: Heiki Luts, tel 503 0201
1.4.3. Peaajamõõtja: Meelis Kaljurand, tel 5142179
1.4.4. Tehniline kontroll: Hanno Raiend, tel 56 287 622
2. VÕISTLUSTEST OSAVÕTMINE. TINGIMUSED
2.1. Võistlustele lubatakse osa võtma kõiki soovijaid, kellel on kehtiv juhiluba (v.a. punktis
2.2.1) ja huvi talvistes sõidutingimustes oma sõiduoskusi parandada.
2.2. Võistlused peetakse järgmistes klassides:
2.2.1. Noored 12 kuni 18 a 2WD (nõutav vanema või eestkostja kirjalik luba võistlusel
osalemiseks);
2.2.2. Naised 2WD;
2.2.3. Mehed esivedu;
2.2.4. Mehed tagavedu.
2.3. Ühe sõidukiga võib võistelda ühes võistlusklassis kuni 3 võistlejat.
2.4. Kui ühe võistlusautoga osaleb mitu võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval
ainult õige stardinumber. Ülejäänud stardinumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks üle
teipida või kinni katta (teine number ei tohi olla loetav).
2.5. Võistlustele lubatakse maksimaalselt 80 võistlejat.
2.6. Osavõtutasu kõikides klassides eelregistreerunutel 10.- eurot ja võistluspäeval
registreerinutel 15.- eurot. Osavõtutasu tuleb tasuda võistluspäeval mandaadis.
2.7. Võistlussõitudes on turvavöö ja kiivri kasutamine kohustuslik.
2.8. Lubatud kasutada LE nõuetele vastavaid tänavasõidu naastrehve ja naaste vastavalt
EAL jäärajavõistluste korraldamise üldalustele.
2.9. Rehvid peavad vastama nõuetele võistluse igal ajahetkel.
2.10. Võistlusautos ei tohi olla lahtisi kinnitamata asju.
2.11. Võistlusautod peavad olema kinnise kerega ja tehniliselt korras. Võistlusautodel
ei ole nõutavad registreerimisnumbrid, ülevaatus ega liikluskindlustus.
3. TULEMUSTE KINDLAKSTEGEMINE
3.1. Olenevalt võistlejate arvust sõidetakse 2 või 3 võistlusvooru. Igas voorus fikseeritakse
raja läbimise aeg ning vooru kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja
saavutanu saab kaks punkti jne.
3.2. Etapi paremusjärjestus selgitatakse kolmest voorust kahe parema tulemuse
summeerimisel. Etapi tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks
sõiduvooru. Võrdsete punktide korral saab määravaks parim aeg mistahes voorus.
Võrdsete punktide ja võrdse parima aja korral mistahes voorus saab määravaks
esimese vooru võistlussõidu parim aeg. Kui toimub kaks võistlusvooru, siis läheb
arvesse ühe vooru parim aeg.
3.3. Stardisignaal fooriga. Start paigalt töötava mootoriga. Finiš lendav.
3.4. Iga rajamärgistuse puudutuse eest liidetakse ajale juurde 5 (viis) sekundit.
3.5. Valestardi eest liidetakse ajale juurde 10 (kümme) sekundit.
3.6. Raja lühendamine +10 sekundit, raja oluline lühendamine võrdub antud vooru
diskvalifitseerimisega.
3.7. Igas klassis autasustatakse kolme paremat. Kui võistlusklassis on vähem kui viis
võistlejat, autasustatakse ainult esimest võistlejat.
3.8. Proteste saab esitada 15 minutit peale sõitja finišeerimist kirjalikult võistluste
korraldajale, protestitasu 100.- eurot.
4. VASTUTUS
4.1. Mandaadis peavad kõik võistlejad andma allkirja nõustumaks võistlusjuhendiga.
4.2. Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetus juhtumite ja nende
tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastutust ei kanna.
5. LISASÄTTED
5.1. Võistlejad peavad jälgima rajal võisteldes ning raja vahetus ümbruses viibides kõiki
ohutusnõudeid ning täitma vastuvaidlematult kõiki võistluse ametnike korraldusi.
Samuti liikuma võistlusautoga väljaspool võistlusala kiirusega, mis on määratud
liikluseeskirjadega või ajutiste liiklusmärkidega. Nende nõuete eiramise puhul võib
korraldaja otsusega saada kas võistlus katkestatud või siis viia korrarikkujast võistleja
võistlusest eemaldamiseni.
5.2. Korraldajal on õigus eemaldada võistluselt koos tulemuste tühistamisega käesolevat
juhendit mittetäitvad, samuti ebakained, ebasportlikult ja ebaviisakalt käituvad
võistlejad. Muudes küsimustes lähtutakse „Jäärajavõistluste korraldamise üldalustest“.
5.3. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse
toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.
5.4. Kõik võistlusjuhendis määratlemata ja võistluste käigus tekkinud küsimused lahendab
korraldaja kohapeal.
Info: Reeno Kullamä, tel 507 1113
Jaan Kollo, tel 5661 3111
Heiki Luts, tel 503 0201
E-mail: info@amvracing.ee; www.amvracing.eeJõhvi spordiportaal | Jõhvi spordikool